ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE👮‍♂️👇

ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE👮‍♂️👇


👮🚔 KONIEC MENOVKÁM, NOVÉ OPRÁVNENIA POLICAJTOV A ĎALŠIE ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE

Národná rada Slovenskej republiky dala dnes „zelenú“ novele zákona o Policajnom zbore z dielne ministerstva vnútra, ktorou sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov. Účinnosť je od júla 2022.

👮 ŠTRUKTÚRA POLICAJNÉHO ZBORU
➡ Základnú štruktúru Policajného zboru bude tvoriť Prezídium Policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary s miestnou pôsobnosťou.
➡ Špecificky sa upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
➡ Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh policajného prezidenta).

👮 MENOVKY
➡ Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate aj menovku policajta. Rovnošata bude však naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta.
➡ Dôvodom tejto zmeny je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádzalo k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov.
➡ Používaním menovky na rovnošatách policajtov je Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov EÚ.

DRONY
➡ Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zakazuje činnosť bezpilotných lietadiel do výšky 120 m nad vymenovanými objektmi (pracovisko, bydlisko alebo rezidencia prezidenta, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR a objekt, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania parlamentu, vlády a Ústavného súdu SR).

👮 ROZŠÍRENIE OPRÁVNENÍ POLÍCIE
➡ Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa ako donucovacích prostriedkov pri ohrození alebo narušení bezpečnosti alebo plynulosti železničnej dopravy sa rozširuje aj na ich použitie pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv.

➡ Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

➡ Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

➡ Možnosť použiť informačno-technické prostriedky aj v rámci boja proti extrémizmu.

➡ Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku alebo pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.

ℹ Prehľad ďalších zmien nájdete na webe MV SR:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=parlament-schvalil-rozsiahlu-novelu-zakona-o-policajnom-zbore Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Bratislavský kraj on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

FC NITRA ŤAHÁ SVOJU AKADÉMIU KU DNU, MESTO SA NAPRIEK TOMU SNAŽÍ DEŤOM POMÔCŤ Radnica hľadá dlhodobo spôsob, ako pomôcť futbalo...

St máj 11 , 2022
FC NITRA ŤAHÁ SVOJU AKADÉMIU KU DNU, MESTO SA NAPRIEK TOMU SNAŽÍ DEŤOM POMÔCŤ Radnica hľadá dlhodobo spôsob, ako pomôcť futbalovej mládeži. Najväčšou prekážkou pomoci je paradoxne samotný klub FC Nitra. Súkromný futbalový klub FC Nitra je spleťou neprehľadných majetkových pomerov, zlého manažmentu a netransparentných finančných tokov. FC Nitra sa […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close