Vyznačujeme parkovacie miesta v Krasňanoch Jedným z hlavných cieľov celomestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť park…

Vyznačujeme parkovacie miesta v Krasňanoch

Jedným z hlavných cieľov celomestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania v okolí svojho bydliska a vniesť systém do parkovania vo verejnom priestore. Parkovanie v regulovaných zónach tak bude zvýhodnené pre rezidentov (t. j. obyvateľov danej lokality) a parkovať bude možné už len na vyznačených parkovacích miestach. Na to, aby mohla byť v prvých zónach v októbri spustená regulácia, je potrebné pripraviť všetky ulice v týchto zónach, najmä vyznačiť každé jedno parkovacie miesto, aby bolo jasné, kde je možné legálne parkovať.

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači.
Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Uvedomujeme si, že novo vyznačených parkovacích miest je o niečo menej ako plôch, na ktorých sa zvyklo parkovať doteraz, parkovanie na týchto plochách však nikdy nebolo povolené. Napríklad parkovanie na Peknej ceste na oboch stranách ulice bolo v rozpore so zákonom, vzhľadom k tomu, že nebola zachovaná dostatočná šírka vozovky pre každý smer jazdy. Nemohli sme preto jednoducho vyznačiť parkovacie miesta, ktoré by kopírovali pôvodný stav.

Niektoré lokality naopak majú o pár miest menej v dôsledku doplnenia iných dopravných prvkov, napr. kvôli obslužnosti (priestor pre kontajnerové stojisko) alebo kvôli prvkom upokojovania dopravy (priestor pre spomaľovaciu šikanu). Na Černockého sú reorganizované parkovacie miesta tak, aby mohol chodník lepšie slúžiť chodcom a to aj kvôli prístupu na kúpalisko.

Týmito zmenami reagujeme na podnety od obyvateliek a obyvateľov Krasňan a realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne. I keď je momentálne vyznačených parkovacích miest o niečo menej ako plôch, na ktorých sa zvyklo parkovať, na základe skúseností a dát napríklad z pilotného systému parkovanie v Petržalke vieme, že po spustení regulácie 1.10.2021 sa situácia s parkovaním pre rezidentov zlepší, pretože tento nižší počet plôch bude kompenzovaný úbytkom parkujúcich áut nerezidentov. Rezidenti Krasňan totiž budú môcť na vyznačených parkovacích miestach parkovať bez obmedzení za ročný poplatok 39 eur za prvé auto, zatiaľ čo návštevníci bez trvalého pobytu v zóne budú za parkovanie v stanovenom čase platiť hodinovú sadzbu.

Sme si vedomí, že realizácia zmien sa nám nie vždy darí bez nedostatkov. Či už je to nedokonalé dopravné značenie, ktoré je potrebné doplniť alebo opraviť, alebo predlžovanie prác a obmedzení, za všetky nedostatky sa chceme obyvateľkám a obyvateľom Krasňan ospravedlniť, pracujeme na ich urýchlenej náprave. Zároveň sa chceme poďakovať za to, že nám posielate vaše podnety, ako aj za trpezlivosť pri obmedzeniach spojených s vyznačovaním parkovacích miest. Ak je to možné, snažíme sa podnety zapracovať do realizácie. Napríklad na Hubeného a Cyprichovej sme vyznačili priestor pre zastávku linky MHD, s ktorou sa výhľadovo v tejto lokalite počíta. Aj po spätnej väzbe obyvateľov, ktorí žiadali vyznačiť viac parkovacích miest, sme sa však rozhodli do doby zavedenia linky MHD vyznačiť namiesto zastávky parkovacie miesta a priestor pre krátkodobé zastavenie.

Tento týždeň tiež začíname vyznačovať parkovacie miesta na Kadnárovej ulici od Peknej cesty a následne budeme pokračovať aj v ďalších uliciach Krasňan (J. Hagaru, Vrbenského a ďalších). Aj naďalej je v prípade potreby k dispozícii na parkovanie plocha pri futbalovom štadióna a do doby začatia prác na Vrbenského (do 16.7.) aj priestor nástupnej a výstupnej zastávky linky 75 na križovatke Vrbenského – Jozefa Hagaru.


Autor správy a foto Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

VYJADRITE SA K ROZVOJU KULTÚRY Aký typ kultúry máte radi? Ako často navštevujete kultúrne inštitúcie? Vyjadrite sa v anonymnom d...

Ut jún 29 , 2021
VYJADRITE SA K ROZVOJU KULTÚRY Aký typ kultúry máte radi? Ako často navštevujete kultúrne inštitúcie? Vyjadrite sa v anonymnom dotazníku, ktorý spustil Bratislavský samosprávny kraj. Dotazník je participatívnym nástrojom a poslúži ako podklad pri tvorbe Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027. Link: https://fsesuniba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dT3W3vANd3kXJ4?fbclid=IwAR0yKZNLwGYJs5UFQuEtPMouZo3-O4XQZcGJ-6WQpD4vaablRafTqR81YZ0 Autor správy, foto a správu […]