VÝRUB INVAZÍVNYCH STROMOV🌳 Od dnes prebieha výrub invazívnych stromov v týchto lokalitách: • Bullova 17 • Gallayova 49 (od ul. P…

VÝRUB INVAZÍVNYCH STROMOV🌳
Od dnes prebieha výrub invazívnych stromov v týchto lokalitách:
• Bullova 17
• Gallayova 49 (od ul. Pri Kríži)
• Detské ihrisko DUNA
• Koprivnická 13
• Pri Zlatej Lipe, ul. J.Hronca

Invazívne dreviny prežívajú aj v nepriaznivom období, vo vysokých teplotách, v suchu, nenapádajú ich parazity, majú dobré reprodukčné vlastnosti a nie je potrebný na ich výrub súhlas orgánu ochrany prírody.
Podľa zákona o ochrane prírody krajiny sa nevyžaduje na výrub invazívnych drevín súhlas orgánu ochrany prírody. Zákon o ochrane prírody krajiny zakazuje prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s invazívnymi drevinami. Zákon tiež hovorí, že vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Na základe povinností, ktoré vyplývajú zo zákona odstraňuje postupne mestská časť na vlastných pozemkoch a na pozemkoch, ktoré má v správe, invázne dreviny.

Charakteristické vlastnosti inváznych drevín sú👈:
• Vysoká konkurencie schopnosť (odolnosť voči stresu, dlhé obdobie kvitnutia, rýchly vegetatívny rast)
• Schopnosť prežívať nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy, vysoké teploty)
• Dobré reprodukčné vlastnosti (vysoká klíčivosť semien, tvorba výmladkov)
• Účinné mechanizmy rozširovania
• Absencia prirodzených nepriateľov (parazity, choroby)
• Alergény


Autor správy a foto Dúbravka – mestská časť Bratislavy on Facebook Zdroj Dúbravka – mestská časť Bratislavy on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Dňa 12.6.2021 sa v Katedrále sv. Martina konala vysviacka. Preto Vám radi predstavíme novokňazov v našej Bratislavskej arcidiec...

Pi jún 18 , 2021
Dňa 12.6.2021 sa v Katedrále sv. Martina konala vysviacka. Preto Vám radi predstavíme novokňazov v našej Bratislavskej arcidiecéze. Tretieho Vám predstavíme Mareka Vranka, ktorý má 33 rokov a bude pôsobiť v Bratislave v Kostole sv. Alžbety. Autor správy a foto Bratislavská arcidiecéza on Facebook