VEĽKÝ PREHĽAD SCHVÁLENÝCH ZMIEN: SPRÍSNENÉ SANKCIE ZA DOPRAVNÉ DELIKTY A ZNÍŽENIE VEKU VODIČOV AUTOBUSOV A NÁKLADNÝCH ÁUT Národ…


VEĽKÝ PREHĽAD SCHVÁLENÝCH ZMIEN: SPRÍSNENÉ SANKCIE ZA DOPRAVNÉ DELIKTY A ZNÍŽENIE VEKU VODIČOV AUTOBUSOV A NÁKLADNÝCH ÁUT

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o cestnej premávke z dielne rezortu vnútra, ktorá sprísňuje tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy. Novela zároveň rieši zníženie správnych poplatkov za vydanie novej tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípadoch, kedy po výmene dodávateľa nebolo možné dočasne vydávať všetky druhy tabuliek. Ukončuje sa predlžovanie platnosti niektorých dokladov v súvislosti s pandémiou covid-19.

💬 „S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu sprísňujeme sankcie za priestupky, ktoré sa najčastejšie podpisujú pod dopravné nehody. Ide o prekročenie rýchlosti a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, kde je veľmi nebezpečné obsluhovanie telefónu či iných zariadení. V súlade s európskom smernicou znižujeme minimálny vek na vedenie kamiónov a autobusov na pôvodnú úroveň, ktorá platila už v minulosti, teda na 18 a 21 rokov. Podmienkou bude dôkladnejšie vzdelávanie týchto vodičov. Oblasť nákladnej a autobusovej dopravy hlási už dlhodobo nedostatok vodičov na trhu práce, zníženie minimálnej hranice veku by preto malo pomôcť situáciu zlepšiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

🚨 SPRÍSNENÉ TRESTY ZA PREKRAČOVANIE POVOLENEJ RÝCHLOSTI
➡ Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

➡ Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

➡ Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).

➡ Pre porovnanie: kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.

🚨 TELEFONOVANIE POČAS JAZDY BUDE ZÁVAŽNÝM PORUŠENÍM PRAVIDIEL
➡ Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla.

➡ Z toho vyplýva, že sa zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 ma 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

🚛🚌ZNÍŽI SA MINIMÁLNY VEK NA VEDENIE NÁKLADNÝCH VOZIDIEL A AUTOBUSOV
➡ V súlade s európskou smernicou sa umožní udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.

➡ Pri skupinách C a CE sa zníži minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov.

➡ Držitelia vodičského oprávnenia skupiny D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou budú do dovŕšenia veku 23 rokov oprávnení len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá nepresahuje 50 km.

➡ Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá.

🚗 SPRÁVNE POPLATKY ZA TABUĽKY S EVIDENČNÝM ČÍSLOM VOZIDLA A ZA ZÁPIS VOZIDLA
➡ Novela reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa. Išlo o „zelené“ tabuľky za elektromobil či tabuľky s voliteľným číslom.

➡ Do zákona sa dopĺňa zníženie správneho poplatku za vydanie novej tabuľky o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté. Osoba, ktorej nebolo možné vydať číslo/tabuľku podľa jej požiadaviek, si môže požiadať (osobne alebo elektronickou službou) o nové evidenčné číslo a už uhradený správny poplatok sa jej zaráta do poplatku za vydanie novej tabuľky.

➡ Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať reálne polovičnú zľavu z poplatku za zápis do evidencie vozidiel. Už dnes majú osoby s ŤZP zľavu 50 percent, avšak maximálne 100 eur. Po novom sa toto obmedzenie vypustí.

🪪 PLATNOSŤ DOKLADOV V SÚVISLOSTI S KRÍZOVOU SITUÁCIOU SPÔSOBENOU OCHORENÍM COVID-19
➡ Novelou sa ukončí predlžovanie platnosti niektorých dokladov vydávaných podľa zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a ukončí sa možnosť neplniť niektoré zákonné povinnosti. Prechodné ustanovenia boli zavedené v súvislosti s ochorením covid-19.

➡ Týka sa to napríklad platnosti dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu. Doklady, ktoré boli alebo budú predĺžené do konca augusta tohto roka, ostávajú v platnosti do 30. júna 2023.

➡ Ukončuje sa aj možnosť neabsolvovať lekársku prehliadku pri dovŕšení veku 65 rokov a neabsolvovať pravidelné lekárske prehliadky následne každých 5 rokov, a to dňom 31. augusta 2022. Nevykonané prehliadky budú musieť byť urobené do 30. júna 2023.

➡ Ukončuje sa možnosť neodovzdať doklady vozidla pri jeho dočasnom vyradení dňom 31. augusta 2022.

➡ Nebude sa už viac predlžovať ani platnosť technickej a emisnej kontroly. Predĺženú platnosť o tri mesiace budú mať už len kontroly, ktorých platnosť uplynie do konca augusta tohto roka.

➡ Ukrajinské vozidlá budú môcť na základe úpravy zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke absolvovať technickú kontrolu a emisnú kontrolu aj na území Slovenska.

ℹ Novela bude účinná od 1. augusta 2022. Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Košický kraj on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

💥FISU World University Championship🧗‍♂️ Celý tento týždeň prebiehajú v Inssbrucku Akademické majstrovstvá sveta💪 Vo včerajšom ...

Št jún 16 , 2022
💥FISU World University Championship🧗‍♂️ Celý tento týždeň prebiehajú v Inssbrucku Akademické majstrovstvá sveta💪 Vo včerajšom semifinále skončili naši športovci – Vanda Michalková na 14. mieste a Peter Kuric na 16. mieste. Všetkým gratulujeme👏 a držíme palce na dnes, kedy začína náročnejšia kvalifikácia BOULDER💪💪 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close