Účasť pracovných stretnutí v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta je dôkazom záujmu o veci verejné | Banská Bystrica

PRACOVNÉ SKUPINY V RÁMCI KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA MAJÚ ZA SEBOU PRVÉ STRETNUTIA

Koncom apríla 2022 sa v priestoroch mestského úradu uskutočnili stretnutia členov skupín, ktoré tlmočia názory a podnety vybraných skupín obyvateľstva. Ide o seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej rodinu, deti a mládež, obyvateľov v obtiažnych životných situáciách a marginalizované rómske komunity. Cieľom bolo zhodnotiť stanovené aktivity za uplynulý rok a zároveň diskutovať o úlohách samosprávy, ako aj všetkých spolupracujúcich aktérov na rok 2022. Sú to poskytovatelia sociálnych služieb, zástupcovia štátnej či mestskej polície, ale aj rôzne mimovládne organizácie, občianske združenia a fyzické osoby.

Záujem prejavili desiatky členov. V prospech ľudí, ktorí sa ocitli v kríze, tu odznelo mnoho podnetných návrhov. Samospráva sa bude v spolupráci so všetkými subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti podieľať na ich realizácii a snahe aplikovať jednotlivé požiadavky do praxe.

To, aké majú vybrané skupiny potreby či požiadavky, sa dočítate v našej tlačovej správe👇🏻


Koncom apríla 2022 sa v priestoroch mestského úradu uskutočnili stretnutia pracovných skupín, ktoré tlmočia názory a podnety vybraných skupín obyvateľstva. Ide o seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej rodinu, deti a mládež, obyvateľov v obtiažnych životných situáci… Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

24 Príbeh, ktorý je aj náš – premiéra 21. mája V súčasnosti je každá hodina dňa neistá. Prináša zmenu, rozdeľuje aj spája. T...

St máj 11 , 2022
24 Príbeh, ktorý je aj náš – premiéra 21. mája V súčasnosti je každá hodina dňa neistá. Prináša zmenu, rozdeľuje aj spája. Tekutá realita. Nová realita. Topíme sa v nej, snažíme sa zorientovať, nadýchnuť. Nanovo si definujeme skutočnosť. Objavujeme nepoznaný strach, ale i súcit a silu pomáhať. 24. február navždy […]
close