ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE RODINNÝCH ÚČTOV 👉Zisťovanie bude prebiehať od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023. Štatistický úrad SR…

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE RODINNÝCH ÚČTOV
👉Zisťovanie bude prebiehať od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023.
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2022.
https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Vseobecna-uradna-tabula/statisticke-zistovanie-ru-1.html?ind=

Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023. V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č . 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/69250 410, 0905 920 662 – Mgr. Roman Schieber, vedúci oddelenia, adresa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45.


Autor správy a foto Dúbravka – mestská časť Bratislavy on Facebook Zdroj Dúbravka – mestská časť Bratislavy on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Lokálne, ľudové a umelecké suveníry v Propelleri

Ut dec 7 , 2021
SUVENÍRY SO SRDCOM V SRDCI BRATISLAVY Človek mieni, lockdown mení. Krásny projekt, decembrový popup store Suvenir _ contemporary art & craft s hodnotnými umelecko-remeselnými suvenírmi inšpirovanými regiónom Turiec sme museli okresať na galerijný výklad s výdajným okienkom. Keď pôjdete okolo, nazrite, možno vám niečo padne do oka. Staré Mesto podporuje […]