Slovenská inšpekcia životného prostredia – SIŽP uložila prevádzkovateľovi odkaliska Poša rekordnú pokutu ✋ Slovenská inšpekcia …

Slovenská inšpekcia životného prostredia – SIŽP uložila prevádzkovateľovi odkaliska Poša rekordnú pokutu

✋ Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala 1. júna 2022 druhostupňové rozhodnutie vo veci uloženia pokuty pre spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá zodpovedá za prevádzku odkaliska Poša a ktorá sídli v areáli bývalého podniku Chemko v Strážskom.

🔴 Ústredie SIŽP za protizákonné vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša do rieky Ondava uložilo spoločnosti TP 2, s.r.o. pokutu vo výške 743 018 EUR. ❗

ℹ️ Druhostupňové rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení, nie je však možné sa voči nemu odvolať. Kontrolovaný subjekt môže využiť zákonné právo a napadnúť rozhodnutie súdnou cestou. Takúto možnosť spoločnosť TP 2, s.r.o. v nedávnej minulosti už využila a na súde napadla postup SIŽP počas výkonu kontroly v roku 2020. V januári 2022 Krajský súd v Košiciach v plnej miere potvrdil správnosť postupov a záverov šetrenia SIŽP. Práve výstupy z tejto kontroly boli podkladom pre uloženie sankcie v uvedenej výške. Zároveň ide o rekordnú pokutu, akú SIŽP ešte vo svojej histórii nikdy predtým neuložila.
Žiaľ, SIŽP musí konštatovať, že napriek prebiehajúcemu správnemu konaniu sa spomínaná spoločnosť znova uchýlila k protiprávnemu konaniu a v dňoch 8.4.2022 a 6.5.2022 znížila vodnú hladinu odkaliska Poša dokopy o 24 cm. Vody z odkaliska vytiekli bez filtrácie cez Kyjovský potok do Ondavy bez súhlasu orgánu štátnej vodnej správy napriek tomu, že SIŽP, v rámci nápravných opatrení, prikázala TP2, s.r.o. zriadiť pod vývarom z odkaliska mobilnú čistiacu jednotku už začiatkom minulého roka. Spoločnosť vtedy, kým technicky nedorieši prevádzku čistiacej jednotky, vo vývare dočasne umiestnila zeolitovú drť. S technickým riešením do dnešného dňa neprišla a napokon aj zeolit, pre jeho spornú účinnosť, svojvoľne odstránila.
Dňa 13.5.2022 SIŽP vykonala na odkalisku Poša mimoriadnu kontrolu, v rámci ktorej, v spolupráci s SVP, š.p., odobrala bodové vzorky vypúšťaných odpadových vôd na autorizovanú expertízu. Výsledky preukázali, že vo viacerých sledovaných ukazovateľoch bol zaznamenaný pokles oproti predchádzajúcim odberom, avšak, problematický sa ukázal nárast dusíkatého znečistenia, zaznamenaného v ukazovateľoch N-NH4+, Ncelk, a taktiež znečistenie charakterizované skupinovým ukazovateľom Adsorbovateľné organicky viazané halogény AOX.
SIŽP vyzvala spoločnosť TP 2, s.r.o. aby bezodkladne vyriešila filtráciu unikajúcich vôd vo vývare z odkaliska tak, ako jej to bolo uložené v roku 2021. Zisťovanie okolností konania spoločnosti TP 2, s.r.o. je predmetom aktuálne prebiehajúcich kontrol.
Vyjadrenie generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča:
https://fb.watch/doxlOwbNWD/

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Aktuality - Pozvánka na seminár Ako dostať svoj nápad do praxe

Št jún 2 , 2022
🗣Kancelária pre transfer technológií SAV pozýva na seminár „Ako dostať svoj nápad do praxe“. Seminár sa bude venovať transferu technológií na pôde SAV a je určený pre všetkých výskumníkov SAV, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako postupovať pri ochrane výsledkov svojho výskumu, napr. formou patentu, o komercializácii duševného […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close