MESTO A KRAJ SPÁJAJÚ SILY S CIEĽOM ZACHRÁNIŤ DOM KULTÚRY 🎭 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom dnešnom zasadnut…

MESTO A KRAJ SPÁJAJÚ SILY S CIEĽOM ZACHRÁNIŤ DOM KULTÚRY 🎭

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom dnešnom zasadnutí schválilo predložený návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dom kultúry BB s. r. o. Ide o jeden z prvých spoločných krokov Mesto Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja, smerujúcich k nadobudnutiu a následnej komplexnej rekonštrukcii tohto kultúrno-spoločensky významného objektu mesta.

Založeniu obchodnej spoločnosti musí taktiež predchádzať jej schválenie krajským zastupiteľom, ktorého zasadnutie sa uskutoční dňa 1. júla 2022. Cieľom oboch samospráv je prostredníctvom novozaloženej obchodnej spoločnosti nadobudnúť Dom kultúry do vlastníctva, následne pripraviť projekt jeho komplexnej rekonštrukcie a opätovne ho sprístupniť verejnosti ✅

Každá zo samospráv bude v obchodnej spoločnosti vlastniť päťdesiatpercentný obchodný podiel. Prvými konateľmi budú Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica a Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Súčasťou orgánov spoločnosti bude aj šesťčlenná dozorná rada, ktorej členmi budú traja poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a traja poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

„Verím, že pri dražbe Domu kultúry a priľahlých pozemkov budeme úspešní a spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom mu dokážeme prinavrátiť status dôstojného kultúrno-spoločenského stánku. Samozrejme, počítame s tým, že v rámci dražby môžu byť predložené aj ďalšie ponuky, avšak stále platí, že mesto je vlastníkom podstatnej časti pozemkov. Aj to je jeden z faktov, ktorý by mal spolu s aktuálne platnou územno-plánovacou dokumentáciou garantovať prioritné využitie objektu na jeho kultúrno-spoločenské účely,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica poskytne obchodnej spoločnosti návratnú finančnú výpomoc vo výške 750-tisíc eur a Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 1,6 milióna eur. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť na úhradu dražobnej zábezpeky, ako aj na úhradu ceny v prípade úspešného vydraženia.

„Založenie spoločnej s.r.o. Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja vytvára administratívno-právne predpoklady pre ďalšie spoločné kroky, smerujúce k obnove Domu kultúry. Dnes o ňom rozhodovali poslanci mesta, Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude týmto materiálom zaoberať na svojom najbližšom rokovaní, 1. júla. Našim spoločným cieľom je vrátiť Dom kultúry späť obyvateľom nielen mesta, ale celého kraja. Zachované bude jeho pôvodné využitie na spoločenské a kultúrne účely, ktoré sme deklarovali už koncom minulého roka, pri predstavovaní nášho zámeru. Ďalším krokom bude obojstranné schválenie zmluvy o spolupráci, kde sa dohodneme, ako Dom kultúry spoločne spravovať v prospech obyvateľov mesta i kraja. Predpokladáme, že zmluva by mohla byť predmetom rokovania septembrového krajského zastupiteľstva. Následne sa budeme v aukcii uchádzať o získanie Domu kultúry do majetku tejto spoločnej s.r.o.,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

#BBSK #dobrykraj #domkultury


Autor správy, foto a správu publikoval Banskobystrický samosprávny kraj on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

💙💛 UMENÍM PROTI AGRESII 🤝 Komunita umelcov z celého sveta sa spojila, aby vyjadrila solidaritu s obyvateľmi a obyvateľkami Ukra...

Ut jún 21 , 2022
💙💛 UMENÍM PROTI AGRESII 🤝 Komunita umelcov z celého sveta sa spojila, aby vyjadrila solidaritu s obyvateľmi a obyvateľkami Ukrajiny. Vojna významne zasiahla do všetkých oblastí života, vrátane umenia. 📍 Ministerstvo kultúry so svojimi inštitúciami organizuje turné ukrajinských umelcov a umelkýň po Slovensku, vďaka ktorému môžu pokračovať v tom, čo […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close