Manažment Bratislavského magistrátu – dlh mesta sa zvyšuje a počet zamestnancov magistrátu rastie

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022-2024 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2021 a zohľadňujú situáciu, ktorá nastala po
pandémii vírusu COVID-19 v rokoch 2020-2021.


Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognózy ministerstva rozpočtovaný na mierne vyššej úrovni (o 5%) ako očakávaná skutočnosť
roku 2021.

Podľa oficiálne schválených rozpočtov mesta od začiatku „vládnutia“ primátora Matúša Valla a jeho teamu Vallo došlo k zvýšenie počtu zamestnancov magistrátu viac ako o 400, dlh mesta sa zvýšil zo 142 312 000 Eur v roku 2018 na predpokladaných 178 659 000 EUR v tomto roku (podľa schváleného rozpočtu na rok 2022), výdavky na mzdy priamo na Magistráte hl. mesta (len na magistráte) narástli za dva posledné roky (2020-2022) podľa dostupných dát) o cca 5 142 000 EUR….

Podľa schválených rozpočtov hlavného mesta bola priemerná mzda v rozpočte kalkulovaná v sume 1 560 Eur na prepočítaný stav 799 zamestnancov k 1.1.2021, k 1.1.2022 to už bolo 1 668 Eur na 985 zamestnancov.

Vývoj dlhu

HM SR Bratislava dodrží podmienky § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že celková suma dlhu mesta dosiahne 49,79 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dlh Bratislave stále rastie…

Ing. Greguš Martin MBA

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk. Moje blogy si môžete prečítať na sme.sk - https://blog.sme.sk/martingregus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

CELY SA PLNIA VODIČMI POD VPLYVOM ALKOHOLU AJ MARIÁN UŽ K NIM PATRÍ 🍻🍹🍸🍷 ➡️ Včera (16.06.2022)...

So jún 18 , 2022
CELY SA PLNIA VODIČMI POD VPLYVOM ALKOHOLU AJ MARIÁN UŽ K NIM PATRÍ 🍻🍹🍸🍷 ➡️ Včera (16.06.2022) krátko pred 10.00 hod policajti oddelenia cestného dozoru Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v rámci merania rýchlosti na ulici M. Sch. Trnavského v Bratislave namerali vodiča vozidla zn. Ford… More Autor správy a […]
close