Konštruovaná hlava č. 2 od Nauma Gaba je jedno z jeho najrenomovanejších diel. Koncepcia vychádzala z novej interpretácie tradič…

Konštruovaná hlava č. 2 od Nauma Gaba je jedno z jeho najrenomovanejších diel. Koncepcia vychádzala z novej interpretácie tradičnej formy ako otvorenej štruktúry, ktorá odmieta objem ako hmotu. Bola výsledkom jeho experimentov, ktoré viedli k originálnej revolučnej technike – stereometrickej metóde. Najprv vytvoril modely z vyrezaných plátov lepenky, ktoré skladal do priestorových konštrukcií. Výsledná skulptúra bola celá formovaná iba plochami. Novú metódu nazval „open planars construction stereometric“. Práve raná fáza Gabovej tvorby posunula kubistickú dekonštrukciu formy jej otvorením a rytmizovaním pretínajúcich sa rovín na ďalšiu úroveň a otvorila pre sochárstvo nový spôsob myslenia.

The exhibited Constructed head No. 2 is Gabo’s most prestigious work. The concept was based on his new interpretation of traditional form as an open structure which rejects volume as the mass, and was the result of his experiments which led to the original revolutionary Stereometric Method. First he created models from sawed off veneer boards which he placed in spatial constructions. The entire resulting sculpture was formed only by planes. He called the new method “open planars construction stereometric” The early phase of Gabo’s work shifted the Cubist deconstruction of form to another level by opening it and setting overlapping planes to rhythm, thus introducing a new way of thinking for sculpture.

📸Naum Gabo (RU) – Konštruovaná hlava č. 2 | Constructed head No.2
železo | iron
60 x 45 x 50 cm


Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

KEĎ ROZHODUJÚ SEKUNDY .. 🩸 SKVELÁ PRÁCA DOPRAVNÝCH POLICAJTOV 👮‍♂️ 👉S požiadavkou o súčinnosť pri...

Pi máj 6 , 2022
KEĎ ROZHODUJÚ SEKUNDY .. 🩸 SKVELÁ PRÁCA DOPRAVNÝCH POLICAJTOV 👮‍♂️ 👉S požiadavkou o súčinnosť pri preprave krvi z krvnej banky, sa na nás v priebehu dnešného rána obrátili zamestnanci Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Policajti diaľničného oddelenia Krajského dopravného inšpektorátu v… More Autor správy a foto KRPZBA FB Posts

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close