CELOMESTSKÁ PARKOVACIA POLITIKA A STARÉ MESTO Stojíme pred vážnym krokom – určením rozsahu zavedenia celomestskej parkovacej po…

CELOMESTSKÁ PARKOVACIA POLITIKA A STARÉ MESTO

Stojíme pred vážnym krokom – určením rozsahu zavedenia celomestskej parkovacej politiky. Parkovanie je vec verejná a týka sa takmer každého obyvateľa mesta. Možnosť parkovania je nevyhnutnou súčasťou života v meste. Zároveň však znižuje mobilitu chodcov, predstavuje prekážku vo verejnom priestore. Dve protikladné a súčasne základné potreby človeka v meste predstavujú problém, ktorý je mimoriadne náročné riešiť tak, aby boli spokojní všetci obyvatelia.

Staré Mesto už roky reguluje parkovanie na svojom území v prospech svojich rezidentov. Nerobí to so zámerom neprimerane zvýhodňovať Staromešťanov, ale z dôvodu, že v centrálnej mestskej časti je dopyt po parkovaní natoľko intenzívny, že jej obyvatelia mali skutočný problém zaparkovať v lokalite v primeranej blízkosti svojho domova.

ROK 2010: REZIDENČNÁ PARKOVACIA POLITIKA V STAROM MESTE
Už v roku 2010 Staré Mesto spustilo projekt rezidenčných zón parkovania a k dnešnému dňu má zaregulovaných viac ako 50 percent územia a to ako jednu zónu. Jedna zóna znamená, že rovnaké podmienky platia pre obyvateľov mestskej časti na celom jej území. Každý Staromešťan zaparkuje s rezidenčnou kartou bez ohľadu na to, v ktorej časti Starého Mesta má trvalý pobyt. Rezidenčné parkovanie má svoje výhody a má aj nevýhody.

Naďalej platí, že parkovanie v Bratislave je problém a tento problém je nutné riešiť. Staré Mesto preto na miestnom zastupiteľstve v máji 2021 podporilo celomestskú parkovaciu politiku. Parkovacia politika bola schválená už v apríli 2019 a to prijatím Všeobecne záväzného nariadenia – takpovediac zákona o parkovaní v Bratislave.

Staré Mesto v apríli 2019 pre všetky bratislavské mestské časti presadilo, aby zadefinovanie parkovacích zón pripravovanej celomestskej parkovacej politiky zabezpečili mestské časti. Sú k svojmu občanovi bližšie, lepšie poznajú jeho potreby, požiadavky a všetky špecifiká svojho územia. Majú komplexný obraz o situácii.

CELOMESTSKÁ PARKOVACIA POLITIKA: AKO BUDE FUNGOVAŤ
Dnes stojíme pred úlohou zadefinovať rozsah zapojenia Starého Mesta do celomestskej parkovacej politiky. Hlavné mesto SR Bratislava navrhuje – na základe dát, ktoré spracovalo v roku 2020 – rozdelenie územia Starého Mesta na zóny, pričom v prvom návrhu zadefinovalo štyri samostatné parkovacie zóny (s tým, že zonácia nepokrýva celé územie Starého Mesta). Znamená to, že pre obyvateľa jednej zóny bude platiť zvýhodnené parkovanie len v tej zóne, v ktorej má trvalý pobyt. V ostatných zónach bude za parkovanie na verejnom priestranstve platiť.

Presné nastavenie pravidiel vstupu, vystúpenia a fungovania v systéme celomestskej parkovacej politiky definuje a zabezpečuje prístupová zmluva. Jej cieľom je čo najviac zvýhodniť v parkovacej politike obyvateľov Starého Mesta a umožniť im pohodlnejšie zaparkovať aj v čase, keď sa vracajú domov z práce.

Hl. mesto plánuje zavádzať celomestskú parkovaciu politiku postupne a zatiaľ deklaruje, že k termínu 1. október 2021 spustí v Starom Meste len jednu z navrhovaných štyroch zón. Pôjde o najzaťaženejšiu zónu Hlavná stanica-Blumentál, ktorú ohraničujú ulice Pražská, Žabotova, Palárikova, Dobšinského, Smrečianska, Šancová, Legionárska, Karadžičova, Mlynské Nivy, Ul. 29. augusta, Mickiewiczova, Kollárovo námestie, Námestie 1. Mája, Hodžovo námestie, Štefánikova.

VEREJNÁ DISKUSIA
Staromestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí neprijalo žiadnu zónu, resp. zonáciu v Starom Meste. Navrhovanú zonáciu neprijalo z dôvodu, že nebola prediskutovaná s verejnosťou. Participáciu a aktívnu účasť obyvateľov na krokoch, ktoré zásadným spôsobom menia každodenný život považujeme za veľmi dôležitú.

Preto sme otvorili verejnú diskusiu. Rovnako ako Team Vallo, považujeme projekt parkovacej politiky za odbornú vec, na rozdiel od nich sme však presvedčení, že aj odborné témy je potrebné komunikovať nielen s poslancami, ale aj s tými, ktorým reálne zasiahne do života a teda verejnosti.

Vysoko preto oceňujem, že poslanci svoj názor prehodnotili a zapojili sa do iniciatívy Starého Mesta, v rámci ktorej verejnosti vysvetľujeme tvorbu parkovacích miest a princípy parkovacej politiky ešte pred ich schválením.

TRANSPARENTNE, ZODPOVEDNE, PRAGMATICKY
Staré Mesto pristupuje k riešeniam zodpovedne, transparentne a pragmaticky. Uvedomujeme si, že regulácia statickej dopravy je potrebná. Vzhľadom na to, že zavedený systém rezidenčného parkovania funguje a mesto deklaruje schopnosť spustiť v prvej etape len jednu zónu, vedenie mesta navrhuje rovnako spúšťať celomestskú parkovaciu politiku aj Starom Meste postupne. V prvej etape zapojiť zónu Hlavná stanica-Blumentál a následne podľa pripravenosti hl. mesta zaviesť aj ostatné zóny, v ktorých do obdobia pripojenia bude naďalej platiť rezidenčné parkovanie. Je to pragmatické riešenie, ktoré prinesie najmenej rizík.
Verím, že od 1. 10. 2021 bude mať celomestská parkovacia politika v Bratislave štart, ktorý po rokoch úsilia zavedie reguláciu v prospech verejného priestoru a hlavne v prospech jej obyvateľov a návštevníkov.

Zuzana Aufrichtová
starostka Starého Mesta


Autor správy, foto a správu publikoval Staré Mesto – srdce Bratislavy on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

PODVODNÍK PRIPRAVIL SENIORKU O JEJ ÚSPORY 👵💰 SENIORI, BUĎTE OSTRAŽITÍ☝️ ☑V priebehu tohto týždňa sme zaznamenali prípad zneužit...

Št jún 10 , 2021
PODVODNÍK PRIPRAVIL SENIORKU O JEJ ÚSPORY 👵💰 SENIORI, BUĎTE OSTRAŽITÍ☝️ ☑V priebehu tohto týždňa sme zaznamenali prípad zneužitia dôverčivosti seniorky, ktorú neznámy páchateľ podvodným konaním uviedol do omylu a spôsobil jej niekoľko tisícovú škodu. Doposiaľ neznámy páchateľ v utorok (08.06.2021) krátko po 18.00h telefonicky kontaktoval poškodenú 77-ročnú ženu na jej […]

Mohlo by Vás zaujímať