K 30.9.2021 mal MIB 65 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a 34 zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru, spolu 99 zamestnancov, pričom stabilizačná fáza (koniec 12/2020) kalkulovala s 53 zamestnancami. Kontrolou naplnenia jednotlivých etáp náboru zamestnancov, prechodu jednotlivej agendy a činností, bolo zistené, že niektoré politiky […]

Dlh krajín EÚ klesol v prvom štvrťroku tohto roka medziročne o 4,5 percenta na 87,8 percenta HDP. podľa údajov z eurostatu (zdroj: Greguš Martin) Aktuálne najvyššie dlhy trápia najmä Grécko, Taliansko či Španielsko. Aj napriek vysokým hodnotám však dlhy pomaly začínajú klesať. Platí to pre viaceré európske krajiny. Celkový dlh eurozóny […]

Vo veku 53 rokov zomrel v pondelok 20. júna Rudolf Pado Venoval sa ochrane životného prostredia a bol jedným z najznámejších a najaktívnejších aktivistov na Liptove. Zároveň bol predsedom Občianskeho združenia Tatry. Rudolf Pado a jeho občianske združenie dostali mnoho ocenení, naposledy cenu Žilinského samosprávneho kraja Srdce na dlani, kategória […]

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022-2024 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2021 a zohľadňujú situáciu, ktorá nastala popandémii vírusu COVID-19 v rokoch 2020-2021. Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických […]

close