SPOMIENKA NA DEŽA Už o pár dní zaplní Park na Fedákovej hudba, k tomu stretnutia a výnimočná atmosféra. Festival sa začína o 14.00 programom pre deti i dospelých, zaznejú aj piesne z muzikálu Neberte nám princeznú, nemala by chýbať ani legendárna zvučka televíznej relácie pre deti Poďte s nami z […]

PRÁCE NA PREMENE ELEKTROVODU NA NOVÚ ŠKOLU POKRAČUJÚ Spoločné plánovanie v prípade takej veľkej premeny, akou je areál Elektrovodu je veľmi dôležité 📑 👉🏻 So zástupcami Bratislava – hlavné mesto SR zo sekcie bývania a výstavby sme riešli napojenia na inžinierske siete a dopravné napojenie. Hovorili sme aj o podobe […]

AKTÍVNE K SVOJMU OKOLIU👈🌱 Už niekoľko rokov, s výnimkou vlaňajšieho, Denné centrum na Bazovského organizuje dobrovoľnú brigádu. Jej cieľom je údržba interiéru denného centra, úprava vstupu do budovy a údržba zelene v okolí. Inak tomu nebolo ani počas tohto septembra. V stredu 8. septembra sa stretlo 12 seniorov. Hoci sa […]

🦁 🐦 🦒 NOVINKA NA NÁDVORÍ Ekocentrum-TIK Bratislava-Devínska Nová Ves 👉 Na nádvorí ekocentra pribudli stopy rozmanitých druhov živočíchov, ktoré budú slúžiť na edukačné aktivity s deťmi, ktoré Ekocentrum – Turistická informačná kancelária Devínska Nová Ves organizuje pre deti materských a základných škôl. 👉 Stopy sú umeleckým výtvorom detí a […]