AMFITEÁTER NAMAĽOVANÝ🖌️ Premaľovali sme steny na šedo🙂 Autor správy a foto Dúbravka – mestská časť Bratislavy on Facebook Zdroj Dúbravka – mestská časť Bratislavy on Facebook

Lesné pozemkové spoločenstvo🌲Záhorská Bystrica dnes začalo s úpravou kameňolomu. Navážky stavebného odpadu, haluziny a rôzny stavebný odpad a bioodpad, betónová garáž ako aj panely budú minulosťou. Následne buden priestor zabezpečený proti vjazdu motorových vozidiel, aby sa zabránilo ďalšiemu vývozu odpadu. Peším a poriadkumilovným návštevníkom okolitej prírody bude kameňolom naďalej volne […]

👩‍🚒 Od 10. 6. 2021 do odvolania sa ZAKAZUJE najmä: 🔥 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 🔥 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 🔥 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dojsť k vzniku požiaru […]