Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, vďaka ktorému sa znovu naplno rozbehnú st…

Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, vďaka ktorému sa znovu naplno rozbehnú stavebné práce na novej trati. Bratislava je tak jedna z prvých inštitúcii na Slovensku, ktorej sa podarilo reálne zaviesť do praxe usmernenie ÚVO, ktoré umožňuje navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek kvôli rozsiahlemu zdražovaniu stavebných materiálov. Nový dodatok je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie a ráta s priebežným prepočítavaním nárastov/poklesov cien počas trvania prác na električkovej trati, aby fakturované ceny čo najrealistickejšie zohľadňovali skutočné ceny materiálov počas realizácie stavby. Práce na stavbe sa budú rozbiehať postupne počas nasledujúcich týždňov a zhotoviteľ deklaroval zámer práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne stanovený harmonogram.

Napriek tomu, že 3,9 km predĺženie električkovej trate je dnes najdôležitejší dopravný projekt v Bratislave, práce na tejto stavbe boli v posledných mesiacoch výrazne utlmené. Dôvodom bolo rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov, napr. ocele, železa, betónu, ropy, ktoré dnes ohrozuje prakticky všetky verejné stavby na Slovensku ako aj v susedných krajinách. Ceny materiálov z externých dôvodov (najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a pandémie COVID-19), výrazne presahujú ceny v čase, keď sa súťažila zákazka. Zhotoviteľ teda potreboval záruky, že za zrealizovanie stavby dostane zaplatené také ceny, za ktoré dnes dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať. V opačnom prípade hrozilo, že v stavbe pokračovať nebude.

ÚVO v máji vydalo usmernenie k podpisovaniu dodatkov zmlúv, ktoré umožnuje zvýšiť cenu zakázky max o 50% z hodnoty pôvodnej zmluvy , pokiaľ je príčinou zdražovanie cien materiálov, technológií a energií. Na to, aby k podpisu dodatku zmluvy prišlo, sme však museli v spolupráci so zhotoviteľom a expertíznou organizáciou vyvinúť vlastnú metodiku, ktorá je v súlade s usmernením ÚVO a presne stanovuje skutočný dopad zdražovania na rôzne komodity. Mestu táto metodika prinesie najlepšiu hodnotu za peniaze a je aj v súlade s pravidlami EÚ, nakoľko projekt je primárne financovaný zo zdrojov EÚ. Práve na tomto sme posledné mesiace intenzívne pracovali. Pri projekte, ktorý obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov, a len samotná zmluva o dielo s rozsiahlymi prílohami má niekoľko tisíc strán, tento proces pochopiteľne nebolo možné zrealizovať zo dňa na deň.

Postup mesta aj samotný dodatok k zmluve je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie Ústav stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch. Na základe toho stanovil aktuálnu mieru nárastu hodnoty zákazky oproti hodnote zákazky v novembri 2021, keď sa zmluva na električkovú trať podpisovala a zhotoviteľ nastúpil na stavbu. Zároveň navrhol aj metodiku, ktorou sa bude aktuálna cena prepočítavať priebežne počas celého trvania prác. Nakoľko ceny materiálov sa môžu počas trvania stavby meniť, nie je možné vopred na celé zvyšné obdobie realizácie stavby stanoviť jednu percentuálnu mieru zdraženia. Pre mesto by bolo nevýhodné vopred sa zaviazať na aktuálnu mieru zdraženia materiálov, keďže ceny materiálov môžu oproti dnešnému stavu aj zlacnieť. Priebežné prepočítavanie podľa odborne stanovenej metodiky tak pre mesto predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze a najrealistickejšie zohľadní skutočnú situáciu s cenami materiálov. Len pre ilustráciu, súdny znalec vo svojom expertnom posúdení stanovil mieru zdraženia k júnu 2022 na 20,37% v porovnaní s cenami v čase podpisu zmluvy a začiatku stavby v novembri 2021. To ale neznamená, že cena za celú zákazku sa nakoniec o toto percento navýši, nakoľko percentuálna miera navýšenia cien sa bude prepočítavať priebežne počas trvania prác, v súlade so stanovenou metodikou. Nie je preto možné vopred stanoviť konečnú navýšenú sumu za celé dielo, v porovnaní s pôvodnou vysúťaženou cenou.

Zhotoviteľ je vďaka podpísanému dodatku pripravený naplno obnoviť práce na trati a deklaroval aj zámer niektoré práce akcelerovať tak, aby stavba napredovala podľa stanoveného harmonogramu. Akcelerácia stavebných prác na viacerých stavebných objektoch bude postupná, nakoľko až nový dodatok priniesol istotu do nejasnej situácie, v ktorej ani subdodávatelia neboli ochotní podpisovať so zhotoviteľom zmluvy a realizovať práce. V najbližších týždňoch by sme ale už mali vidieť postupne intenzívnejší stavebný ruch, na tomto pre Bratislavu tak nesmierne dôležitom dopravnom projekte.


Autor správy a foto Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, vďaka ktorému sa znovu naplno rozbehnú st...

Ut aug 9 , 2022
Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, vďaka ktorému sa znovu naplno rozbehnú stavebné práce na novej trati. Bratislava je tak jedna z prvých inštitúcii na Slovensku, ktorej sa podarilo reálne zaviesť do praxe usmernenie ÚVO, ktoré umožňuje navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek kvôli rozsiahlemu zdražovaniu […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close