Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022-2024 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2021 a zohľadňujú situáciu, ktorá nastala popandémii vírusu COVID-19 v rokoch 2020-2021. Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických […]

close