3.nedeľa po sv. Trojici – oslovenie, kázeň, modlitby

KOMU STŔPLI ZUBY?

Vypočujte/prečítajte si kázeň z minulej nedele založenú na texte z knihy proroka Ezechiela z pera Ondrej Prostrednik

„Ezechiel svoje posolstvo píše s cieľom odmietnuť akýkoľvek fatalizmus a naštartovať vo svojej vlastnej generácii schopnosť vziať svoj osud do svojich rúk. V celej tej dlhej stati, z ktorej je vybraný kázňový text okrem iného píše: „Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom.“ (Ez 18,20). Akoby so zvýšeným hlasom volal na svojich súčasníkov: Vy si myslíte, že trpíte za viny svojich otcov? Že osud zasa raz zasiahol nevinných? Že si musíte vyžrať to, za čo vôbec nemôžete? Mýlite sa! Každý nesie zodpovednosť sám za seba a len na ňom záleží, čo zo svojho života
urobí. Hospodin sa vás nepýta na vašich otcov a matky. Pozerá sa na vás a vaše konanie. Áno, nezabúda na dlhy, ktoré musíte splácať za minulé generácie. Ale očakáva, že to nevzdáte, že vezmete všetko do vlastných rúk a budete konať.“

„Akú podobu má teda mať naše pokánie, aby sme sa oslobodili od vín minulosti a boli slobodní pre budúcnosť založenú na živote?
Ezechiel to vo svojej prorockej výzve pomenúva. A nejde o žiadne hrdinské a extrémne výkony. Ide o konanie v duchu celkom obyčajnej ľudskosti založenej na rešpekte k dôstojnosti iných. „Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, ….. ak nikoho neutláča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hladnému a nahého zaodieva rúchom, ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi, ak sa správa podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý a určite bude žiť,“ znie výrok Pána, Hospodina“ – to je základ, ktorý vždy nanovo umožňuje každému ľudskému
spoločenstvu, aby malo budúcnosť. To je život pokánia, ktorý má zasľúbenie budúcnosti.

Zvládnime teda vlastný osud pokáním. 1. Záleží skutočne na nás. 2. Záleží na prítomnosti. 3. Záleží živote, ktorý daruje Boh. Amen.“

Celý text: http://www.velkykostol.sk/kazen-na-3-nedelu-po-svatej-trojici-20-6-2021/

Nahrávka: https://soundcloud.com/user-469034317/3nedela-po-sv-trojici-oslovenie-kazen-modlitby


Listen to 3.nedeľa po sv. Trojici – oslovenie, kázeň, modlitby by velkykostol #np on #SoundCloud Autor správy a foto CZ ECAV Bratislava Staré Mesto on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

ZEM BEZ MÁM

Ut jún 22 , 2021
ℹTIP NA PODUJATIE V RUŽINOVE ZEM BEZ MÁM Zážitkový večer pútavého divadla, netradičnej živej hudby a skvelých domácich pochúťok. 📆Dátum: 28., 29., 31.7.2021 ⌚️Čas: 19:30 📍Miesto: Sýpka v PD Prievoz, Domové role 74, Bratislava 💶 Vstupné: 25 € VIAC INFO➡https://bit.ly/3d2xYjF zážitkový večer pútavého divadla, netradičnej živej hudby a skvelých domácich […]