Mil穩 na禳i priaznivci akujeme za veraj禳穩 koncert Rytmika.sk. akujeme za vytvorenie peknej atmosf矇ry. … akujeme za …

Mil穩 na禳i priaznivci
akujeme za veraj禳穩 koncert Rytmika.sk. akujeme za vytvorenie peknej atmosf矇ry. … akujeme za nezabudnute躂n羸 z獺鱉itok a poz羸vame v獺s na al禳iu BUBNOVAKU 14.12. 2022 o 17:00.
Vianon獺 bubnovaka s Rytmika.sk. Veer sa rytmick羸mi hrami a rozohrievakami.
Nasledova聽 bud繳 kr獺tke vyst繳penia 鱉iakov bubnovej 禳koly Rytmika.sk, ktor穩 si poas jesenn矇ho semestra nacviili kr獺tke rytmick矇 pr穩behy. Potom bude dirigovan獺 bubnovaka, ktor獺 sa nesk繫r preklop穩 do spont獺nnej bubnovaky.
Budete si m繫c聽 zahra聽 na r繫zne hudobn矇 n獺stroje od mal羸ch perkusi穩 a鱉 po ve躂k矇 sambov矇 bubny. Bubnovaku bud繳 vies聽 lektori bubnovej 禳koly Rytmika a chalani z kapely La3no Cubano.
Te禳穩me sa na stretnutie. BUM BUM BUM
https://www.ticketportal.sk/event/ROLNICKY-A-BUBNY

Autor spr獺vy, foto a spr獺vu publikoval Dom kult繳ry L繳ky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj koment獺r

Va禳a e-mailov獺 adresa nebude zverejnen獺. Vy鱉adovan矇 polia s繳 oznaen矇 *

Next Post

Cultus Ru鱉inov's cover photo

St nov 23 , 2022
Advent v Ru鱉inove Obdobie pokoja, rozj穩mania, dobroinnosti a upokojenia tak m繫鱉eme charakterizova聽 prav羸 v羸znam adventu. Pre kres聽anov je advent v znamen穩 akania a duchovn羸ch pr穩prav na Vianoce a preto Ru鱉inov pripravil pre v禳etk羸ch adventn羸 program. Autor spr獺vy, foto a spr獺vu publikoval Cultus Ru鱉inov on Facebook Zdroj Read More

Pre穩tajte si aj nieo z arch穩vu, o ste mo鱉no prehliadli...

close