🥊 V zásahoch proti komárom neustále pokračujeme! Od začiatku mája sme už zasiahli na desiatkach liahnisk v Rusovciach, Dúbravke…

🥊 V zásahoch proti komárom neustále pokračujeme!

Od začiatku mája sme už zasiahli na desiatkach liahnisk v Rusovciach, Dúbravke, Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Devíne a Čunove. Spolu je to viac ako 20 000 m2 liahnisk, vďaka čomu sme zabránili len v máji vyliahnutiu miliónov komárov*. A v zásahoch, samozrejme, pokračujeme. V posledných dňoch vďaka zrážkam a vyšším teplotám vznikli na viacerých miestach vhodné podmienky na liahnutie komárov. Larvy sú vyliahnuté z vajíčok. Preto je ideálny čas na zásahy larvicídom BTI, ktorým eliminujeme larvy ešte predtým, ako sa z nich stanú dospelé jedince.

Aktívne liahniská objavujeme vďaka monitoringu, ktorý prebieha intenzívne už od marca. Na monitoringu liahnisk sa okrem našich zamestnancov podieľajú aj vyškolené dobrovoľníčky a dobrovoľníci. Ak radi trávite čas v bratislavskej prírode, pridať sa môžete aj vy na 👉 www.lovcikomarov.sk

ℹ️ Čo je BTI?
BTI (bacillus thuringiensis israelensis) sa získava z baktérie žijúcej v pôde a efektívne eliminuje larvy komárov, pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Použitím selektívneho larvicídu BTI chránime seba a to, čo v Bratislave milujeme, no s komármi nemáme zľutovanie. Výhodou BTI je, že je pri jeho aplikácii v správnom čase a správnej koncentrácii je až 100 % účinný voči larvám komárov v liahniskach – komáre teda eliminujeme ešte predtým, ako nám môžu piť krv. Vďaka BTI môžeme navyše zasahovať aj v 3. a 4. stupni ochrany – teda tam, kde by sme škodlivým chemickým postrekom zasiahnuť nemohli. Samotný postrek/posyp BTI vykonávajú naši sypači na základe predchádzajúceho monitoringu v závislosti od terénu ručne, pomocou chrbtových postrekovačov, alebo dronmi. Napríklad v susednom Rakúsku využívajú práve BTI už od roku 2005.

Robíme všetko pre to, aby sme eliminovali čo najviac lariev komárov, treba však povedať, že napriek účinným zásahom vzhľadom aj na charakter okolitého prostredia, nejaké komáre v Bratislave vždy budú. Cieľom nie je a ani nemôže byť eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie. Na území Bratislavy sa napríklad nachádzajú viaceré územia v 5. stupni ochrany, kde nie je možné zasiahnuť dokonca ani biologickým larvicídom BTI a, samozrejme, ani chemickými postrekmi. K tomu treba prirátať dendrotelmy – malé dutiny priamo v stromoch na rozsiahlych lesných plochách v okolí Bratislavy, kde nie je možné zasiahnuť ani chemickými postrekmi ani BTI. Ďalšími zdrojmi lariev sú sudy a iné nádržky v súkromných záhradách, v ktorých, ak nie sú pravidelne vylievané, sa v priebehu týždňa dokážu vyliahnuť tisíce komárov. Všade tam, kde nám to zákon umožňuje a je to technicky možné, zasahujeme skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre.

📍 Viac informácií o zápase mesta proti komárom nájdete na 👉 https://lovcikomarov.sk

*️⃣ Eliminované larvy sme, pochopiteľne, jednu po druhej nepočítali. Sumu eliminovaných lariev sme vypočítali na základe počtu lariev nameraných na jednotlivých lokalitách pomocou odmerných žufaniek a parametrov plôch, na ktorých sa zasahovalo. Niekde mohli byt larvy hustejšie, na iných miestach zas redšie, ide preto o približný odhad.


Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Opera SND predstavila 103. sezónu aj nového šéfdirigenta Kevina Rhodesa - Opera Slovakia

Št máj 12 , 2022
Operu SND čakajú v nasledujúcej divadelnej sezóne tri premiéry. Spolu s premiérami odohrá Opera SND v nasledujúcej sezóne dovedna 80 predstavení. Vedenie Opery Slovenského národného divadla predstavilo 103. sezónu, v ktorej pripravuje viac ako stovku podujatí, medzi nimi sú okrem premiér aj koncerty, semináre pre pedagógov či majstrovské kurzy. Autor […]
close