🤩 Bratislava má kultúrny plán pre túto dekádu a vie, ako ho napĺňať Ako má Bratislava pracovať so svojím kreatívnym potenciálom…

🤩 Bratislava má kultúrny plán pre túto dekádu a vie, ako ho napĺňať

Ako má Bratislava pracovať so svojím kreatívnym potenciálom? Ako chce zapájať obyvateľov a komunity do svojho kultúrneho života? Ako plánuje koncepčne pracovať s dielami vo verejnom priestore? Ako chce zlepšiť služby a ponuku mestských kultúrnych inštitúcií? Na tieto a iné otázky ponúka konkrétne odpovede prvá bratislavská koncepcia kultúry, ktorú pod názvom DEKÁDA PRE KULTÚRU – Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 schválilo júnové mestské zastupiteľstvo.

Do tvorby koncepcie bolo cez diskusie, prezentácie a workshopy zapojených vyše 150 kultúrnych a komunitných aktérov, mestské kultúrne organizácie či mestské časti, a cez prieskumy aj tisíce Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Dokument tak vychádza z reálnych potrieb a identifikovaných problémov hlavného mesta v oblasti kultúry.
Dekáda pre kultúru premieta víziu kultúrnej Bratislavy v roku 2030 do desiatich tém.

➡️ Bratislava v roku 2030 bude zabezpečovať inkluzívnu ponuku a kultúrne služby pre všetkých ľudí v meste tak, aby bola kultúrna Bratislava dostupná.
➡️ Bude mestom, ktoré vytvára podmienky pre rozmanité kultúrne aktivity, obohacuje kultúrny život mesta a významne sa podieľa na rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre. Len tak bude Bratislava rozmanitá.
➡️ Na celom území mesta bude podporovaný kvalitný komunitný život. Bratislava susedská bude miestom, kde budú obyvatelia nachádzať podporu a príležitosti pre občianske vyjadrenie a upevňovať svoj vzťah k spoločnému priestoru mesta.
➡️ Bratislava ochraňujúca nebude v roku 2030 zabúdať na svoje kultúrne dedičstvo, ale bude profesionálne a efektívne pristupovať k jeho ochrane.
➡️ Bratislava pamätajúca bude vedome pracovať so svojou identitou a pamäťou, a sprístupňovať svoje kultúrne a historické hodnoty.
➡️ Bratislava monumentálna bude koncepčne narábať s dielami vo verejnom priestore mesta, pričom bude rešpektovať princíp kvality.
➡️ Bratislava kreatívna bude v roku 2030 poznať a vedome rozvíjať svoj kreatívny potenciál postavený na ľuďoch a odvetviach, a bude podporovať kultúrne inovácie pre vyššiu konkurencieschopnosť.
➡️ Bratislava rozpoznateľná ponúkne tvár sebavedomého kultúrneho mesta, ktoré je v medzinárodnom kontexte jedinečné.
➡️ Ako Bratislava cezhraničná bude aktívnym iniciátorom udržateľnej cezhraničnej kultúrnej spolupráce v metropolitnom regióne troch krajín.
➡️ Kultúra bude v Bratislave v roku 2030 stáť v centre záujmu mesta, s vybudovaným stabilným zázemím a rastúcim statusom u verejnosti. V Bratislave udržateľnej kultúra plnohodnotne prispieva k spoločnému úsiliu jej udržateľného rozvoja.

Celý dokument Dekáda pre kultúru nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/koncepcia-kultury


Autor správy, foto a správu publikoval Galéria mesta Bratislavy on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

POLICAJNÝ FACEBOOK OPÄŤ POMOHOL! CESTNÉHO PIRÁTA, KTORÝ ZNEPRÍJEMŇOVAL RUŽINOVČANOM RÁNA SME SI POČKALI👍🏍 ➡️ Každý deň, pravide...

Pi jún 24 , 2022
POLICAJNÝ FACEBOOK OPÄŤ POMOHOL! CESTNÉHO PIRÁTA, KTORÝ ZNEPRÍJEMŇOVAL RUŽINOVČANOM RÁNA SME SI POČKALI👍🏍 ➡️ Každý deň, pravidelne v čase od 05.30 hod do 06.00 robil obyvateľom Záhradníckej ulice budíček hlučný vodič, ktorý im svojou jazdou na motocykli znepríjemňoval rána. ➡️ Na základe podnetu občanov bola na miesto vyslaná hliadka oddelenia […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close