💶 MILIÓN EUR NA PODPORU KULTÚRNYCH AKTIVÍT OSÔB ZO ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN 📑 Zverejnili sme novú dotačnú výzvu, v rámci ktorej mô…

💶 MILIÓN EUR NA PODPORU KULTÚRNYCH AKTIVÍT OSÔB ZO ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN

📑 Zverejnili sme novú dotačnú výzvu, v rámci ktorej môžu žiadatelia predkladať projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. V rámci tejto výzvy je vyčlenených 1 060 000 eur.

👩‍🦰 Dôraz je kladený na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, kultúrnu integráciu migrantov, predchádzanie predsudkov a stereotypov.

🦽 Program je tiež zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím, psychickými ochoreniami a ochranu duševného zdravia.

📃 Pribudol tiež nový podprogram Informačná debarierizácia, ktorého nástrojmi sú digitalizácia a iné nové technológie, akými sú napríklad 3D exponáty.

📅 Žiadosti je možné predkladať do 7. júna 2022 (vrátane).

🗣️ Pre potenciálnych žiadateľov v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia sa 23. mája uskutoční aj online informačný seminár.

Viac informácií nájdete na ➡️ https://bit.ly/TS_dotacia_progr2.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

V MESTE UŽ TÚTO SOBOTU ODŠTARTUJÚ DVA MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY Obidva potrvajú od 7. mája do 24. septembra tohto roka. Na jubile...

St máj 4 , 2022
V MESTE UŽ TÚTO SOBOTU ODŠTARTUJÚ DVA MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY Obidva potrvajú od 7. mája do 24. septembra tohto roka. Na jubilejnom 10. ročníku medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi 2022 vystúpia organoví virtuózi zo Slovenska, i zo zahraničia. Zastúpenie bude mať Francúzsku, Spojené štáty, Vatikán či Španielsko. Umelci rozozvučia aj […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close