👷‍♀️ Aj v roku 2022 otvárame grantové dotácie na revitalizáciu pochôdznych terás: https://bratislava.egrant.sk Jedným z prvkov…

👷‍♀️ Aj v roku 2022 otvárame grantové dotácie na revitalizáciu pochôdznych terás: https://bratislava.egrant.sk

Jedným z prvkov verejného priestoru v našom meste sú aj verejne prístupné pochôdzne terasy, ktorých časť je v súkromnom vlastníctve. Mnohé z týchto terás sú, žiaľ, už dlhodobo v zlom technickom stave. Preto aj tento rok otvárame grantové dotácie na revitalizáciu pochôdznych terás, ktorými chceme motivovať vlastníkov nehnuteľnosti k rekonštrukcii a zároveň im kompenzovať skutočnosť, že súčasťou ich terasy je aj verejný priestor.

Kto môže získať dotáciu? Žiadateľom môžu byť právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia či poskytujú služby obyvateľom na území hlavného mesta ako napr. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch alebo správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch.

Ako môžem využiť dotáciu? Dotáciu môžete využiť na nasledovné oblasti v rámci obnovy pochôdznej terasy, a to za predpokladu, že je ochota podieľať sa na výdavkoch s tým spojených vo výške minimálne 50% z požadovanej grantovej dotácie:
✅ Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku
✅ Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu, alebo rekonštrukciu
✅ Udržiavacie práce: obnova
✅ Stavebné práce: rekonštrukcia, tovary a služby súvisiace s realizáciou

Čo potrebujem na získanie dotácie? Je potrebné preukázať právny vzťah k nehnuteľnosti (napr. vlastnícke právo), fotodokumentáciu, čestné prehlásenie o finančnom krytí na spolufinancovanie a doklad, ktorým potvrdzuje oprávnenie konať v mene vlastníkov.

Žiadosť o dotáciou je možné podať od 17. 1.2022 do 31.3.2022 cez formulár žiadosti, ktorý nájdete na: https://bratislava.egrant.sk


Autor správy a foto Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY BRNIANSKA - PATRÓNKA: NEZABUDNITE NÁM NA ÚRAD POSLAŤ VAŠE PRIPOMIENKY Ďakujeme za vašu hojnú účasť na včerajšom...

Št jan 20 , 2022
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY BRNIANSKA – PATRÓNKA: NEZABUDNITE NÁM NA ÚRAD POSLAŤ VAŠE PRIPOMIENKY Ďakujeme za vašu hojnú účasť na včerajšom verejnom prerokovaní návrhu a za všetky podnetné návrhy. PRIPOMÍNAME, že návrh ÚPN Z Brnianska – Patrónka ešte vždy nájdete na https://www.staremesto.sk/…/uzemne…/section:citizen, PRIPOMIENKOVAŤ ho môžete až do 31. 1. 2022. Podnety […]
close