👮🚔 KONIEC MENOVKÁM, NOVÉ OPRÁVNENIA POLICAJTOV A ĎALŠIE ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE Národná rada Slovenskej republ…

👮🚔 KONIEC MENOVKÁM, NOVÉ OPRÁVNENIA POLICAJTOV A ĎALŠIE ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE

Národná rada Slovenskej republiky dala dnes „zelenú“ novele zákona o Policajnom zbore z dielne ministerstva vnútra, ktorou sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov. Účinnosť je od júla 2022.

👮 ŠTRUKTÚRA POLICAJNÉHO ZBORU
➡ Základnú štruktúru Policajného zboru bude tvoriť Prezídium Policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary s miestnou pôsobnosťou.
➡ Špecificky sa upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
➡ Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh policajného prezidenta).

👮 MENOVKY
➡ Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate aj menovku policajta. Rovnošata bude však naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta.
➡ Dôvodom tejto zmeny je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádzalo k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov.
➡ Používaním menovky na rovnošatách policajtov je Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov EÚ.

DRONY
➡ Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zakazuje činnosť bezpilotných lietadiel do výšky 120 m nad vymenovanými objektmi (pracovisko, bydlisko alebo rezidencia prezidenta, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR a objekt, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania parlamentu, vlády a Ústavného súdu SR).

👮 ROZŠÍRENIE OPRÁVNENÍ POLÍCIE
➡ Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa ako donucovacích prostriedkov pri ohrození alebo narušení bezpečnosti alebo plynulosti železničnej dopravy sa rozširuje aj na ich použitie pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv.

➡ Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

➡ Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

➡ Možnosť použiť informačno-technické prostriedky aj v rámci boja proti extrémizmu.

➡ Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku alebo pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.

ℹ Prehľad ďalších zmien nájdete na webe MV SR:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=parlament-schvalil-rozsiahlu-novelu-zakona-o-policajnom-zbore


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

KONIEC MENOVKÁM A ĎALŠIE OPRÁVNENIA POLICAJTOV✅

Ut máj 10 , 2022
KONIEC MENOVKÁM A ĎALŠIE OPRÁVNENIA POLICAJTOV✅ 👮🚔 KONIEC MENOVKÁM, NOVÉ OPRÁVNENIA POLICAJTOV A ĎALŠIE ZMENY V NOVELE ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE Národná rada Slovenskej republiky dala dnes „zelenú“ novele zákona o Policajnom zbore z dielne ministerstva vnútra, ktorou sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close