🇺🇦 🇸🇰 VOJNA NA UKRAJINE: PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE CUDZINCOV O POBYTE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 🇺🇦 🇸🇰 ВІЙНА В УКРАЇНІ: ПРАКТИЧНА ІНФОРМ…

🇺🇦 🇸🇰 VOJNA NA UKRAJINE: PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE CUDZINCOV O POBYTE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

🇺🇦 🇸🇰 ВІЙНА В УКРАЇНІ: ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
ПРО ПЕРЕБУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ

Občania Ukrajiny a ostatní štátni príslušníci tretích krajín, ktorí po vstupe na územie Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie nepožiadali o dočasné útočisko, o iný druh pobytu alebo o azyl, sú oprávnení krátkodobo sa zdržiavať na našom území najviac 90 dní od vstupu.

To napríklad znamená, že osobám, ktoré vstúpili na naše územie alebo územie iného členského štátu Európskej únie už v prvý deň vojenského konfliktu (24. februára 2022), sa oprávnený krátkodobý pobyt skončí už 25. mája 2022. (V prípade, že sa na území Slovenskej republiky, resp. na území ostatných schengenských štátov zdržiavali celých 90 dní.)

Iné pravidlo o oprávnenom pobyte na území Slovenskej republiky platí v prípade poskytnutého dočasného útočiska. V tomto prípade všetky osoby s poskytnutým dočasným útočiskom sú oprávnené zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do 4. marca 2023, pričom sa môže táto doba predlžiť. Štatút dočasného útočiska umožňuje prístup na trh práce, prístup k zdravotnej starostlivosti a deťom prístup k vzdelaniu.

Požiadať o dočasné útočisko alebo získať bližšie informácie k iným možnostiam ďalšieho pobytu na území Slovenskej republiky je možné vo veľkokapacitných centrách, ktoré sú zriadené v mestách:
➡ Humenné (Chemlonská 7)
➡ Michalovce (Športová 31)
➡ Nitra (Akademická 4)
➡ Bratislava (Bottova 7) a
➡ Žilina (Poštová 1) alebo
➡ na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru.

Pre bližšie informácie k registrácii dočasného útočiska navštívte https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/registracia-docasneho-utociska/.

Zároveň odporúčame občanom Ukrajiny, ktorí nemajú platný cestovný pas, požiadať o jeho vydanie, pričom podľa informácií zo Zastupiteľského úradu Ukrajiny na Slovensku je možné tak urobiť už v Užhorode. Odporúčame však pred cestou kontaktovať zastupiteľský úrad Ukrajiny na Slovensku.
_________________
Громадяни Україна та інші громадяни третіх країн, які після вступу на територію Словацької Республіки або іншого члена-держави Європейського Союзу не просили тимчасового притулку або притулку, можуть в короткостроковій перспективі затримуватися на нашій території максимум 90 днів від вступу.

Це, наприклад, означає, що особам, які увійшли на нашу територію або територію інших членів-держав Європейського Союзу вже в перший день військового конфлікту (24 лютого 2022 р.), право на короткочасне перебування закінчиться вже 25 травня 2022 р. (Якщо на території Словацької Республіки, відп. на території інших держав Шенґену затрималися повних 90 днів .)

Інше правило про право залишатися на території Словацької Республіки стосується надання тимчасового притулку. У цьому випадку усі особи з наданим тимчасовим притулком виправдані затримуватися на території Словацької Республіки до 4 березня 2023 року, причому цей період може продовжитись. Статут тимчасового притулку дозволяє вихід на ринок праці, доступ до медичного догляду і доступ дітей до освіти.

Запит тимчасового притулку або ближчі інформації про інші варіанти подальшого перебування на території Словацької Республіки можна одержати v центрах великої місткості, які знаходяться у Гуменному (вул. Chemlonská 7), Michalovce (вул. Športová 31), Нітрі (вул. Akademická 4), Братиславі (вул. Bottova 7) та Жиліні (вул. Poštová 1), або у відділи поліції в справах іноземців Словацької Республіки.

Для ближчої
інформації про реєстрацію на тимчасовий притулок відвідайте веб-сайт https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/registracia-docasneho-utociska/ .

В той же самий рекомендуємо громадянам України, у яких не дійсний закордонний паспорт, подати прохання про його видачу, причому відповідно до інформації з Посольство України в Словаччині, є можливість так зробити вже в Ужгороді. Ми рекомендуємо, однак, вже до подорожі зв’язатися з адміністрацією Посольства України в Словаччині.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

😍Využite láskavú májovú ponuku na predstavenie Peklo - to som ja. Strhujúcu monodráma o manželstve, výsluchoch tajnej polície a ...

Ut máj 10 , 2022
😍Využite láskavú májovú ponuku na predstavenie Peklo – to som ja. Strhujúcu monodráma o manželstve, výsluchoch tajnej polície a zrade… Hrajú: Judita Hansman a Daniel Baran Radi vás privítame v chladnom priestore krytu civilnej ochrany 16. mája o 18:00. Vstupenky na toto predstavenie nájdete na ➡️ https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/peklo-som-ja-2022-05-16-18-00/ Hráme aj 12. […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close