➕ VIEME, KOĽKO NÁS JE! ➕ 📣 Poznáme výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov! K 1. januáru 2021 žilo v mestskej časti Bratisl…

➕ VIEME, KOĽKO NÁS JE! ➕
📣 Poznáme výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov! K 1. januáru 2021 žilo v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 44 458 obyvateľov:
👫 52,81% sú ženy, 47,19% muži
👥 Najväčšiu skupinu Novomešťanov tvoria ľudia v produktívnom veku (15-64 rokov) 64,86%. Nasledujú obyvatelia v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 18,54% a predproduktívnom veku (0-14 rokov) 16,6%
Čo sa týka veku, z mužov najväčšiu skupinu tvoria Novomešťania vo veku 38 rokov (470), zo žien vo veku 36 rokov (476)
💯 V našej mestskej časti žilo k 1. januáru minulého roka 15 žien a 3 muži, ktorí majú 100 a viac rokov
🌎 Slovenskú republiku ako krajinu narodenia uvádza 90,13% Novomešťanov, 8,67% sa narodilo mimo SR (1,2% nezistené)
🇸🇰 Štátnu príslušnosť SR má 94,51%, cudzincov bolo 5,44% (0,05% nezistené)
👨‍👩‍👦 Podľa rodinného stavu: 44,73% slobodní, 37,03% ženatí/vydaté, 9,7% rozvedení, 6,26% vdovec/vdova (2,28% nezistené)
👩‍🏫 Podľa vzdelania: 41,89% Novomešťanov má vysokoškolské vzdelanie, 18,69% úplné stredné vzdelanie (s maturitou), 12,55% bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov, 9,13% základné vzdelanie, 7% stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity), 4% vyššie odborné vzdelanie, 0,12% bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac (6,62% nezistené)
🇸🇰 Podľa národnosti: 83,16% sa prihlásilo k slovenskej, 1,73% k maďarskej, 1,01% k českej, 0,62% k vietnamskej, 0,4% k ukrajinskej, 0,29% k ruskej, 0,18% k čínskej atď. (10,48% nezistená)
🗣 Materinský jazyk uviedlo 82,62% slovenský, 1,97% maďarský, 1,2% český, 0,62% vietnamský atď.
🙏 Podľa náboženského vyznania: 44,24% bez náboženského vyznania, 34,93% rímskokatolícke, 4,49% evanjelické, 1,09% gréckokatolícke, 0,61% pravoslávne, 0,38% kalvínske atď. (10,75% nezistené)
🏠 V Novom Meste je 27 325 bytov – 80,1% bytov v bytových domoch, 10,2% rodinných domov, 7,06% v polyfunkčných budovách atď.

Zdroj: Štatistický úrad SR


Autor správy a foto Bratislava – Nové Mesto on Facebook Zdroj Bratislava – Nové Mesto on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Romány, poviedky, poézia, kuchárske knihy, rozprávky, knihy o umení, o Slovensku či odborné publikácie – na Bratislavská knižná ...

Pi jan 21 , 2022
Romány, poviedky, poézia, kuchárske knihy, rozprávky, knihy o umení, o Slovensku či odborné publikácie – na Bratislavská knižná burza 2022 si vyberie naozaj každý! Aj túto sobotu 22. 1. vás čakáme na poschodí, kde okrem kníh objavíte aj nové či staršie LP platne, grafiky či rôzne zberateľské predmety. Knižná burza […]
close