✅ Riešenie situácie v Nižnej Slanej je zabezpečené 🟢 Riešenie znečistenia rieky Slaná vyžaduje širokú spoluprácu rezortných org…

✅ Riešenie situácie v Nižnej Slanej je zabezpečené

🟢 Riešenie znečistenia rieky Slaná vyžaduje širokú spoluprácu rezortných organizácií ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, pričom finančné prostriedky na realizáciu opatrení v objeme 200 000 eur zabezpečí ministerstvo financií. Na nekonanie Rudných baní upozornil minister životného prostredia Ján Budaj. Na základe iniciatívy Ministerstva životného prostredia vláda rozhodla uvoľniť potrebné peniaze.

➡️ Ministerstvo životného prostredia SR chce prinavrátiť stav vody vo vodnom toku Slaná, aký bol pred znečistením. K tomu poskytnú pomoc všetky rezortné organizácie a Okresný úrad Rožňava. Maďarská strana bola od vzniku situácie operatívne informovaná na úrovni správcov tokov a informácie poskytol aj Splnomocnenec vlády pre spoluprácu na hraničných vodách s Maďarskou republikou.

📑 Na základe obhliadky sa pripravil plán technického riešenia. Ministerstvo hospodárstva a jeho podriadené organizácie v spolupráci s Rudnými baňami, š. p., zabezpečia bypass / premostenie poškodeného potrubia priamo v bani/. Počas niekoľkých týždňov nainštalujú technológiu čistenia vytekajúcich banských vôd, ktorá by mala výrazne znížiť ich znečistenie. Úlohou MŽP SR bude vykonať kontrolu a monitoring stavu povrchového toku. Finančné náklady na realizáciu opatrení boli odhadnuté na 200 tis. eur.

ℹ️ K znečisteniu vodného toku Slaná došlo ešte koncom februára vplyvom vytekania banských vôd po zatopení podzemných priestorov ložiska sideritových rúd Nižná Slaná. ℹ️ Odborníci ministerstva životného prostredia sa rieke Slaná a bani v Nižnej Slanej venujú už niekoľko týždňov. Pracovníci rezortného SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik za 6 dní ✅ vyčistili koryto drobného vodného toku Kobeliarsky potok a jeho pravostranného prítoku od nánosov a naplavenín, aby zabránili ďalšiemu vtekaniu vody do bývalej bane. Baňu zároveň preskúmali banskí záchranári, aby zistili technický stav opustenej bane a možnosti realizácie opatrení na presmerovanie nekontaminovaných banských vôd.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

DEŇ S VEĽKÝM D JE V SOBOTU. 🥳 NEOPAKOVATEĽNÚ ATMOSFÉRU S JEDINEČNÝM PROGRAMOM SI UŽIJETE UŽ ZAJTRA 🎶🎤💃⚽️ 7. máj je práve ten de...

Pi máj 6 , 2022
DEŇ S VEĽKÝM D JE V SOBOTU. 🥳 NEOPAKOVATEĽNÚ ATMOSFÉRU S JEDINEČNÝM PROGRAMOM SI UŽIJETE UŽ ZAJTRA 🎶🎤💃⚽️ 7. máj je práve ten deň, keď v roku 1369 bola Košiciam, ako prvému mestu v Európe, kráľom Ľudovítom Veľkým udelená historicky prvá erbová listina. 📜 Na túto výnimočnú udalosť sme sa […]
close